Van Prinsessendag naar Koningsdag

Al vanaf de 19e eeuw vieren we in Nederland de verjaardag van de Koning, Koningin of….Prinses! Het is allemaal begonnen met Prinses Wilhelmina. Op haar vijfde verjaardag, 31 augustus 1885, werd de allereerste Prinsessendag gevierd. Vanaf 1891, toen Wilhelmina inmiddels Koningin was geworden, werd Koninginnedag gevierd. En dit is 3 generaties lang zo gebleven. In eerste instantie was het een dag voor de kinderen, maar al snel groeide het uit tot een waar volksfeest.

In 1948 nam Juliana het stokje over van haar moeder. Vanaf 1949 werd Koninginnedag gevierd op 30 april. Iedereen kan zich nog wel de defilés op Paleis Soestdijk herinneren, met een zwaaiende Koningin Juliana en haar familie op het bordes. Onder Koningin Juliana werd Koninginnedag ook een officiële vrije dag.

Toen in 1981 haar dochter Beatrix de nieuwe koningin werd, heeft zij als eerbetoon aan haar moeder besloten Koninginnedag nog steeds op 30 april te vieren. En dat was misschien maar goed ook, haar eigen verjaardag is in januari, veel te koud!

Sinds een paar jaar vieren we nu Koningsdag op 27 april. We hebben geen defilés meer op Paleis Soestdijk, maar in Baarn vieren we nog altijd een vorstelijke koningsdag op de Brink en in de Pekingtuin.

Door onze hele gemeente zijn nog vele plekken die herinneren aan de leden van de Koninklijke familie.

  • Paleis Soestdijk
  • Kasteel Drakestein in Lage Vuursche
  • De Naald aan de Torenlaan
  • De Koninklijke wachtkamer
  • Het Emmamonument
  • De Wilhelminavijver
  • Verder is er een aantal koninklijke bomen, de koninginnebank in de Pauluskerk, scholen  en verenigingen die door leden van de Koninklijke familie werden bezocht.

Onze vereniging

De Oranjevereniging ‘Baarn en Oranje’ is in zijn huidige vorm actief sinds 1993. De vereniging is een voortzetting van de Christelijke Oranjevereniging (opgericht in 1921) en van de Baarnsche Oranjevereniging (opgericht in 1945).

Ruim tachtig jaar kent Baarn de traditie van het vieren van belangrijke gebeurtenissen die het Huis van Oranje aangaan. Te denken valt hier aan geboorten, verjaardagen, jubilea en overlijden. De vereniging kent circa 200+ leden.

Onze doelstelling, zoals deze officieel is vastgelegd:

  • Het organiseren van festiviteiten, kerkelijke en andere herdenkingen ter gelegenheid van of samenhangend met verjaardagen en hoogtijdagen van leden van het Huis van Oranje en nationale feest- en hoogtijdagen.
  • Het bevorderen en versterken van de band tussen de Baarnse bevolking en het Huis van Oranje.
  • Het verrichten van al datgene wat met het bovenstaande verband houdt en het houden van vergaderingen en bijeenkomsten.

Koningsdag vieren is een dag van algemeen belang en wordt in principe gratis aangeboden aan de Baarnse inwoners en belangstellenden buiten Baarn. Toch gaat de organisatie van zo’n dag gepaard met hoge kosten. We zijn daarbij afhankelijk van drie bronnen van inkomsten om alles wat de organisatie van Koningsdag met zich meebrengt te kunnen bekostigen: de contributies van de leden, een jaarlijkse subsidie van de gemeente Baarn en inkomsten van sponsors.

Wil je onze Oranjeverening Baarn & Oranje of Koningsdag Baarn ondersteunen? Dat kan op verschillende manieren. Zie Help je mee? voor meer informatie.

Neem contact met ons op!

Voor kraamverhuur:
Kraamverhuur@koningsdaginbaarn.nl

Voor algemene vragen:
info@koningsdaginbaarn.nl


Adres

Rozenstraat 13
3742 RR Baarn